SMILE HENKILÖSTÖPALVELUT – TIETOSUOJA

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkaa 25.5.2018.

Smile-konserni on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta ja Suomen tietosuojalainsäädäntöä tiedon hankinnassa ja käsittelyssä, tietokannan ylläpidossa, tietojen luovuttamisessa sekä yhteistyössä viranomaisten kanssa.

ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI SELOSTE

Avaa tästä Smilen asiakas- ja markkinointirekisteri seloste:
Smile-konsernin_asiakas-_ja_markkinointirekisteri_seloste.pdf

TYÖNHAKIJA- JA TYÖNTEKIJÄREKISTERI SELOSTE

Avaa tästä Smilen työnhakija- ja työntekijärekisteri seloste:
Smile-konsernin_tyonhakija-_ja_tyontekijarekisteri_seloste.pdf

LISÄTIETOA

Mikäli haluat tai tarvitset lisätietoa Smilen tietosuoja-asioista, olethan rohkeasti yhteydessä Jani-Petri Semiin tai Pasi Majakankaaseen.

 

YHTEYSTIEDOT:

Jani-Petri Semi
Tietosuojavastaava
tietosuoja@smilepalvelut.fi