Missio, visio ja arvot

Visio

Smilen visio on olla henkilöstöpalvelualan markkinajohtaja ja toimialan kannattavimpia yrityksiä.

Missio

Smilen tehtävä on auttaa asiakkaita ja työntekijöitä menestymään. Smilen intohimo on yhdistää työ ja tekijät.

Arvot

Ihmisläheisyys

Smilelle jokainen työntekijä, työnhakija ja asiakas on yksilö. Smile toivoo, että jokainen heistä kokee itsensä lämpimästi vastaanotetuksi ja läheiseksi Smilen kanssa. Smile haluaa tuntea työntekijänsä ja tietää, millaisia töitä he haluavat omalla toimialallaan tehdä ja millaisissa työpaikoissa. Smile elää mukana asiakkaidensa arjessa. Smilelle on tärkeää tuntea jokaisen työpaikan toimintatavat ja työkulttuuri, jotta Smile voi palvella asiakkaita parhaiten. Työnhakijoille Smile haluaa aina tarjota ihmisläheisen vastaanoton.

Ammattiylpeys

Smilen lähtökohta on, että työstä saa olla ylpeä, ja töitä on mukava tehdä – oli työ mikä tahansa. Smilelle on tärkeää, että ilo työstä saa näkyä. Smilen mukaan kuuluu olla ylpeä, ja palkkiona voi nähdä muitakin asioita kuin ainoastaan palkan, vaikka se ehdottoman tärkeää onkin. Työn avulla voi löytää muun muassa kavereita ja yhteisön, johon kuulua sekä kehittää työelämätaitojaan. Smile uskoo, että tahto vaikuttaa asioihin ja itsensä kehittäminen työelämässä ja ihmisenä ovat osa ammattiylpeyttä. Mikäli Smile huomaa kehityskohteen, jonka korjaamalla kaikki voivat olla tyytyväisempiä ja tehokkaampia, Smile ottaa asian käsittelyyn ja muokkaa toimintaansa. Tärkeää on, että asioihin halutaan vaikuttaa ja viedä niitä eteenpäin. Itsensä kehittäminen työntekijänä ja ihmisenä on ikuinen projekti, jota Smile tukee ja vaalii. Smile haluaa olla ajan tasalla muuttuvassa työelämässä ja tarjota parhaan osaamisen niin työntekijöilleen kuin asiakkailleen.

Yrittäjyys

Smile haluaa vastata jokaiseen tilanteeseen yrittäjähenkisesti ja saattaa asiat loppuun saakka. Smilelle on tärkeää, että jokainen tehtävä, jonka Yhtiö ottaa vastaan, tulee hoidetuksi – se on jokaisen Yhtiön työntekijän vastuulla. Smilella tehdään aina kaikkensa, jotta päästäisiin parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Positiivisuus

Smilen nimeä kunnioittaen Smilen työntekijät ovat aina positiivisia ja positiivisuuden pitää näkyä työssä. Smilella halutaan luoda ympärille hyvää fiilistä ja tuoda iloa työelämän pyörteissä niin työntekijöiden kuin asiakkaiden keskuuteen.