Smilen ”Nuoret ja keski-ikäiset työelämässä – Keltanokat ja kehäraakit” -työelämätutkimuksen julkistustilaisuudessa keskusteltiin työelämästä

22.05.2019 | Ajankohtaista

Smile haluaa olla edistämässä nuorten työllistymistä sekä toimia työelämän kehittämisen ja valoisan tulevaisuuden puolestapuhujana. Keltanokat ja kehäraakit -työelämätutkimuksella haluttiin selvittää niitä tekijöitä ja ilmiöitä, joihin vaikuttamalla voidaan edesauttaa nuorten onnistumisia työelämään astuttaessa sekä kehittää nuorten ja aikuisten hyvää yhteistyötä työelämässä. Työelämätutkimus oli jatkoa vuonna 2018 tehdylle Nuoret ja työ -työelämätutkimukselle. 

Tutkimuksen julkistustilaisuudessa oli mukana työelämää laajasti tutkinut tutkimusprofessori Jari Hakanen sekä Visma Oy:n HR-johtaja Ari Hyvönen. Suomen Visma-yhtiöt saavuttivat tänä vuonna kolmannen sijan Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksessa, suurten yritysten sarjassa. Ari Hyvönen oli kertomassa kuinka hyvää yrityskulttuuria rakennetaan ja kuinka nuoret otetaan mukaan työelämään parhaalla mahdollisella tavalla. Julkistustilaisuudessa Jari Hakanen ja Ari Hyvönen kommentoivat tutkimustuloksia yhdessä tutkimusta johtaneen Isa Merikallion, Smilen toimitusjohtajan Sami Asikaisen sekä Smilen kahden nuoren työntekijän, Santeri Hietalan ja Janette Ropon kanssa. 

 

Janette Ropo, Ari Hyvönen, Jari Hakanen ja Santeri Hietala. Kuvaaja: Jonathan Melartin

 

Keskustelussa käytiin läpi tutkimuksen keskeisimmät tulokset – käsitykset työmoraalista, työn fyysisten puitteiden toiveet sekä kommunikaatiokanavat sekä suhde aikaan. Nuorille työmoraali näyttäytyy ilona ja innostuneisuutena. Santeri Hietala ja Janette Ropo yhtyivät vahvasti ajatukseen tuoden esiin, kuinka juuri innostuneisuus on heille keskeistä työmoraalia arvioitaessa. Työn fyysisten puitteiden rentous ja monimuotoisuus saivat heiltä myös vastakaikua. ”Työn tulokset ratkaisevat enemmän kuin se, missä työ tehdään”, Janette Ropo kommentoi. 

Keskustelussa nousi esiin vahvasti nuorten erilainen suhtautuminen kommunikaatiovälineisiin ja kommunikaation nopeuteen. Kulttuuri on muuttunut voimakkaasti. Santeri Hietala kertoi, kuinka nuoren saa parhaiten kiinni WhatsAppilla, Ari Hyvönen puolestaan muisteli aikaa, jolloin sähköpostia käytettiin siihen, että tiedusteltiin, milloin voisi soittaa. Kommunikaation kanavat ja nopeus vaikuttavat kuitenkin työn imun kokemiseen ja keskittymiseen, huomautti Jari Hakanen. ”Kaikkien tulisi suojella omaa työtä ja mieltä, että ei koko ajan keskeytettäisi”Hakanen huomauttaa. Nuorten ja vanhempien työtapoja tulisi pystyä yhtenäistämään ja sanoittamaan selkeästi yhteiset pelisäännöt. 

Keskustelu avasi syvemmin tutkimuksen tuloksia ja johti konkreettisiin ajatuksiin siitä, mihin suuntaan työelämää olisi syytä kehittää. Nuorten työskentelytavat ja ajatukset työstä on otettava huomioon lähdettäessä kehittämään työelämää. Vanhoja rakenteita on aina syytä tarkastella kriittisesti ja miettiä, missä kohdissa työelämä voisi muuttua ja mukautua. 

Ilon kautta töihin -sloganin mukaisesti viimeisenä keskusteltiin siitä, mikä tuottaa iloa työhön. Koko paneeli yhtyi Santerin tiivistykseen: ”Ilo syntyy luottamuksesta, rohkaisusta ja siitä, että on lupa mokailla.”  

”Ei mitään lisättävää”, Ari Hyvönen lopettaa. 

 

Isa Merikallio, Ari Hyvönen, Jari Hakanen, Sami Asikainen, Santeri Hietala ja Janette Ropo. Kuvaaja: Jonathan Melartin

 

Yhden tutkimuksen verran viisaampana – ilon kautta töihin tänäänkin! 

Kuuntele Isan, Santerin ja Janetten haastattelu Ylen Radio Suomessa (alkaen kohdasta 6:35) 

 

Lisää aiheesta: HS 8.5.2019 Tutkimus: Nuorten ihannetyöntekijä käyttää töihin myös runsaasti vapaa-aikaansa, keski-ikäiset arvostavat nöyryyttä ja moitteettomuutta

Yle 8.5.2019 Kyselyn yllättävä tulos: Lähes puolet voisi lyhentää työpäivänsä kuusituntiseksi, vaikka palkka sen takia alenisi

KL 8.5.2019 Työelämä ei vastaa nuorten toiveita – Nuoret ja keski-ikäiset ymmärtävät hyvän työmoraalin täysin eri tavalla

T&T 8.5.2019 Säkkituoli ja sohva kelpaavat nuorelle töissä – Keski-ikäinen ei sitä tajua: Laiskottelua

Talouselämä 8.5.2019 Työelämä on liian arkista eikä vastaa nuorten toiveita – Yksi keskeinen asia kuitenkin yhdistää nuoria ja keski-ikäisiä

DuuniBlogi 8.5.2019 Työelämätutkimus: Nuorten korkeaan työmoraaliin kuuluu ilo ja innostus, keski-ikäiset turhaan ennakkoluuloisia somea ja säkkituoleja kohtaan

TalousTaito 9.5.2019 Työelämä: Nuori työntekijä arvostaa iloa ja innostusta, keski-ikäinen vierastaa somea ja säkkituoleja

Iltalehti 14.5.2019 Nuoret ja keski-ikäiset toimivat hyvin eri tavalla työelämässä, selvitys kertoo: ”Ne heittää villasukat jalkaan, menee sohvalle ja vähän tekee töitä”