Smile on laajentanut rekrytointien palvelutarjoomaansa asiantuntija-aloille

14.06.2018 | Yleinen

Henkilöstöpalveluyhtiö Smile on laajentanut tarjoomaansa yritysten talous- ja henkilöstöhallinnon, ICT:n, myynnin ja markkinoinnin sekä hallinnon ja ylimmän johdon rekrytointeihin tarkoitetulla Smile Rekry -palvelulla.

Smile Rekry koostuu suorarekrytointi-, suorahaku-, henkilöarvionti- ja organisaatiotestauspalveluista. Palvelun tavoitteena on luoda tuloksellinen, läpinäkyvä ja dataan perustuva tapa rekrytoida henkilökuntaa.

 

Smilen toimialajohtaja Johanna Majakangas näkee Smile Rekryssä valtavan potentiaalin ja uskoo sen säästävän yritysten resursseja rekrytointiprosesseissa tuntuvasti.

 

– Yhtenä Suomen suurimmista henkilöstöpalveluyrityksistä Smile pystyy tarjoamaan asiakasyrityksilleen mahdollisuuden hyödyntää rekrytoinnin parhaita asiantuntijoita eri toimialoilta, valmiita kanavia, hakijapooleja, tehokkaita menetelmiä sekä kattavaa dataa ja sen analytiikkaa rekrytoinnin tukena. Näiden avulla voimme sekä tehostaa asiakasyritystemme rekrytointia että parantaa niiden laatua ja nopeuttaa takaisinmaksuaikaa, toteaa toimialajohtaja Johanna Majakangas.

Suorarekrytointipalvelun avulla on mahdollista hoitaa tehokkaasti ja laadukkaasti koko rekrytointiprosessi tai osa siitä, kuten esimerkiksi hakemusten seulonta tai haastattelut. Suorahakupalvelu on puolestaan tarkoitettu tilanteisiin, joissa rekrytoinneista ei haluta ilmoittaa julkisesti. Asiakkaille tarjotaan sopiva rekrytointikokonaisuus, jonka avulla löydetään oikea henkilö avoinna olevaan tehtävään ilman julkista hakuprosessia.

Henkilöarvioinnin tavoitteena on antaa tukea rekrytointipäätökseen ja vähentää virherekrytoinnin riskiä hyödyntämällä analyysejä, jotka mittaavat henkilön ominaisuuksia, käyttäytymistä ja kykyjä. Organisaatiotestauspalvelua voidaan puolestaan hyödyntää rekrytoinnin tukena, organisaatiorakenteen uudelleen järjestämisessä ja oikeanlaisten tiimien muodostamisessa. Oman henkilöstön sekä potentiaalisten uusien työntekijöiden kyvykkyyksien ja ominaisuuksien tarkempi tunnistaminen antaa paremmat resurssit niin rekrytointiin kuin organisaation kehittämiseenkin.

Lisätietoja:
Johanna Majakangas, toimialajohtaja, Smile Henkilöstöpalvelut Oy, p. 050 487 3577, johanna.majakangas@smilepalvelut.fi

sekä STT Infosta: https://www.sttinfo.fi/tiedote?publisherId=20972098&releaseId=68460138