Smile Henkilöstöpalveluille on myönnetty Avainlippu

26.03.2019 | Ajankohtaista

Smile Henkilöstöpalveluille on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Smile Henkilöstöpalveluille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä.  Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

– Smile on tukemassa voimakkaasti suomalaisen työelämän hyvinvointia ja kilpailukykyä, tästä syystä Avainlippu-tunnuksen hakeminen oli vain luonnollista. Meidän tehtävämme on auttaa suomalaista työelämää menestymään ja kehittymään, Suomalaisen Työn Liiton kanssa olemme eturintamassa viemässä eteenpäin työn ilosanomaa, Smilen toimitusjohtaja Sami Asikainen kertoo.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 79 prosenttia suomalaisista kuluttajista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Tunnettuus yrityspäättäjien keskuudessa on 92 prosenttia. Suomalaisista suurin osa (71 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista kuluttajille ja asiakkaille. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Reetta Mentu kertoo.

– Avainlippu-tunnus on ydinsanomaamme kaikin puolin tukeva signaali, ilon kautta töihin -sloganin mukaisesti tuomme suomalaiseen työelämään iloa ja onnistumisia. Jokainen täytetty työpaikka luo lisää hyvinvointia ja iloa, Smilen viestintäjohtaja Hanna Lehto summaa.

Ilon kautta töihin!

 

Lisätiedot

Sami Asikainen, toimitusjohtaja, Smile Henkilöstöpalvelut Oyj
040 700 9915, sami@smilepalvelut.fi

Hanna Lehto, viestintäjohtaja, Smile Henkilöstöpalvelut Oyj
044 069 6983, hanna.lehto@smilepalvelut.fi

Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto
050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi