Jarno Vilponen aloitti Smilen talousjohtajana 4.9.2017 – TIEDOTE

15.09.2017 | HoReCa

Smile Henkilöstöpalveluiden vahvisti talousjohtoaan, Jarno Vilponen aloitti Smilellä talousjohtajana.

Vastuuna Jarnolla on Smilen talousasioiden johtaminen, raportointi, kirjanpitoon liittyvät asiat sekä yhteistyö tilitoimiston kanssa. Jarno toimii jatkossa myös esimiehenä Smilen talous- ja palkkahallinnon työntekijöille.
Pääsääntöisesti Jarno työskentelee Tampereelta käsin, mutta liikkuu tarpeen mukaan ympäri Suomen. Jarnon mukaantulon myötä myös Smilen johtoryhmä saa yhden uuden jäsenen.


Jatkossa Smilen johtoryhmään kuuluvat:

Toimitusjohtaja – Sami Asikainen
Henkilöstöjohtaja – Mira Jantunen
Kehitysjohtaja – Pasi Majankangas
HoReCa Toimialajohtaja – Jimi Helin
Kehittyvistä toimialoista vastaava johtaja – Pasi Eteläaho
Teollisuuden, Rakentamisen ja Logistiikan Toimialajohtaja – Riku Rahikainen
Lääkärit Toimialajohtaja – Katri Roslund
Talousjohtaja – Jarno Vilponen
Markkinointijohtaja – Juspe Laakso


Jarno Vilposen työhistoriaa:

Jarno siirtyy Smilelle Deloitte Oy:n palveluksesta. Aikaisempaa työhistoriaa Jarnolla on mm. Verohallinnosta sekä Starialta, joka on Smilen nykyinen tilitoimistokumppani.


Tavoitteet Smilellä ja Jarnon arvostamat asiat työssään:

Smilellä Jarno haluaa saada alkuun prosessit tehostettua ja kuntoon sekä ottaa talousasioiden kokonaisuus haltuun. Raportointia tullaan kehittämään yhdessä Kehitysjohtaja Pasi Majakankaan sekä Smilen ICT- osaston kanssa. Haltuunoton jälkeen Jarnon tavoitteet ovat kehittää ja ylläpitää Smilen talousasioita.
Töissä Jarnoa inspiroi positiivinen ja avoin ilmapiiri. Lisäksi Jarno arvostaa innostuneisuutta töitä kohtaan ja ammattiylpeyttä työasioiden hoitamisessa sekä kehittymisessä.


Mitä Smilen asiakkaat ja työntekijät sekä Smile hyötyy Jarnon astumisesta tehtäviin?

Smilen vahvassa kasvutilanteessa talousjohtajan merkitys korostuu. Talouslukujen oikealla hallinnalla ja ajankohtaisella raportoinnilla voimme ohjata Smilen kasvua haluamaamme suuntaan, mikä heijastuu positiivisena kokemuksena myös asiakkaillemme ja työntekijöillemme.

Ajankohtaisella tiedolla, kokonaisuuden hallinnalla sekä selkeillä prosesseilla voimme tarjota asiakkaillemme sekä työntekijöillemme selkeämmän ja ammattimaisemman palvelun talous- ja palkkahallinon kannalta.

Smilellä sisäisesti Jarnon ammattitaitoa tullaan hyödyntämään päätöksenteosssa talouden näkökulmasta.

Uskomme Jarnon mukaantulolla olevan erittäin positiivisia vaikutuksia niin asiakkaidemme kuin myös työntekijöidemme kokemukseen Smilestä yhteistyökumppanina sekä työnantajana.


Kuva: Jarno VilponenSami Asikainen
Toimitusjohtaja
Smile Henkilöstöpalvelut
040 700 9915
sami.asikainen@smilepalvelut.fi

Jarno Vilponen
Talousjohtaja
Smile Henkilöstöpalvelut
040 721 9376
jarno.vilponen@smilepalvelut.fi

Smile Henkilöstöpalvelut Oy on vuonna 2002 perustettu henkilöstöpalvelukonserni, joka tarjoaa henkilöstövuokrauspalveluja mm. ravintola-alan, rakentamisen, teollisuuden, logistiikan, kunnossapidon, ICT:n ja toimiston sekä terveydenhuollon alan tarpeisiin. Yritys on yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalveluyrityksistä, joka välittää työvoimaa yli neljälle sadalle asiakkaalle ympäri Suomen. Yhtiön kasvavassa henkilöstöpankissa on noin 6500 osaajaa. Smile Henkilöstöpalvelut Oy on ravintola-alan pörssiyhtiö Restamaxin tytäryhtiö.
www.smilepalvelut.fi